Marci
Marci
PROTECTIA DATELOR
Informaţii privind protecţia datelor personale

I. Categorii de persoane

SC PAPARLES&CO SRL - prelucrează datele cu caracter personal următoarelor categorii de persoane fizice, în funcţie de scopul
prevazut la secţiunea II.

a) Clienți/ Potențiali clienți aflați în relaţii cu SC PAPARLES&CO SRL.

b) Orice persoană fizică sau juridică ce are raporturi de natură comercială sau contractuală cu SC PAPARLES&CO SRL

II. Scopul colectării şi prelucrării

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice SC PAPARLES&CO SRLare obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate despre categoriile de persoane fizice prevazute la secţiunea I. Scopul colectării datelor este:

a) Pentru persoanele prevăzute la secţiunea I. litera a: Prestări de servicii ale SC PAPARLES&CO SRL pentru realizarea obiectului de activitate principal, respectiv: comercializarea produselor din magazin. Pentru prelucrarea acestor categorii de informaţii cu caracter personal, SC PAPARLES&CO SRL este înregistrat în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20122
b) Pentru persoanele fizice prevăzute la secţiunea I, litera b: evidenţa financiar contabilă a SC PAPARLES&CO SRL. În acest sens SC PAPARLES&CO SRLeste înregistrat în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20122

III. Motivaţia colectării şi prelucrării

a) Scopul major pentru care SC PAPARLES&CO SRL colectează date cu caracter personal ţine de prelucrări ale informaţiilor pe baza cărora să se poată promova produsele cat mai corect si pentru a putea fi livrate comenzile inregistrate online. De asemenea SC PAPARLES&CO SRLcolectează şi o serie de informaţii care nu au caracter obligatoriu (de exemplu: adresa de email, telefon) în vederea îmbunătăţirii modului de comunicare cu clientii si potentialii clienti. In cazul în care persoanele fizice şi-au dat acordul pentru colectarea şi prelucrarea unor datelor cu caracter opţional, au dreptul ca ulterior să solicite excluderea din baza de date SC PAPARLES&CO SRLa acestor informaţii. Refuzul furnizării şi/sau prelucrării datelor informaţiilor opţionale poate duce la imposibilitatea ca SC PAPARLES&CO SRLsă transmită informaţii despre serviciile sale (de exemplu: verificarea satisfacției clienților, informații despre certificările nou oferite).

b) În situaţiile prevăzute la secţiunea II, litera b) informaţiile cu caracter personal se colectează şi prelucrează pentru a respecta prevederile legale relativ la înregistrarea operaţiunilor financiar contabile. Furnizarea informaţiilor din această categorie este obligatorie, refuzul de a le furniza duce la imposibilitatea de a demara relaţii juridice între SC PAPARLES&CO SRLşi respectivele persoane.

IV. Drepturile persoanelor ale căror date personale sunt colectate şi/sau prelucrate

La cererea persoanelor fizice SC PAPARLES&CO SRL confirmă dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an. SC PAPARLES&CO SRL se obligă să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să şteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu prevederile Legii 677/2001. Conform Legii nr. 677/2001, persoanele fizice beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Totodată, au dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îi privesc și să solicite ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege când prelucrarea de către SC PAPARLES&CO SRLa datelor este obligatorie.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată către SC PAPARLES&CO SRL sau direct la sediul SC PAPARLES&CO SRL din Bucureşti, punct de lucru Bikes Planet str mamulari nr 2C sector 3. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

BikesPlanet ADS
BikesPlanet ADS